goraPoprzednia strona

Powrót na stronę główną

Następna strona


Sprzątanie Świata – Polska 2001 r.

RAPORT
 

Każdego roku uczniowie naszej szkoły wraz z nauczycielami i rodzicami z dużym zapałem przystępują do akcji "Sprzątanie Świata" jesienią i akcji - sprzątania lasu wiosną w której uczestniczy również pan leśniczy w myśl hasła: „Śmieci mniej - Ziemi lżej”.

W roku szkolnym 2001/2002 po raz kolejny przystąpiliśmy do akcji – „Sprzątanie Świata - Polska 2001”.

Dnia 5 października Koło Młodych Miłośników Przyrody wykonało gazetkę i nadało przez radiowęzeł szkolny program obchodów i działań związanych z akcją „Sprzątanie Świata 2001”.

Oto treść audycji:

„Sprzątanie świata” jednoczy działania podejmowane przez ludzi ze wszystkich stron ziemi. Każde z nich nawet najmniejsze przyczynia się do poprawy środowiska.

Akcję „Sprzątanie świata” zapoczątkował jeden człowiek – australijczyk Ian Kiernan, który w dniu 8 stycznia 1989 roku zebrał grupę przyjaciół i znajomych i zaproponował im wspólne zorganizowanie sprzątania kilkunastu plaż nad Zatoką Sydneyską.

Obecnie corocznie bierze udział w tej największej kampanii ekologicznej świata 120 - 130 krajów. Obok państw, w których w akcji uczestniczą pojedyńcze grupy lokalne, są takie, w których sprzątających są miliony. Do tych ostatnich zalicza się między innymi, obok Australii, Chiny, Włochy, Kanada, Bułgaria i – oczywiście – Polska.

Do naszego kraju akcję Clean Up the World przeniosła pani Mira Stanisławska - Meysztowicz.

Akcja „Sprzątanie świata” jest dzisiaj stałym elementem działalności na rzecz Ziemi w większości polskich miejscowości.

Już po raz ósmy wyjdziemy razem na ulice, do parków, lasów, nad jeziora i rzeki, aby zaświadczyć o naszej trosce dla Ziemi. W tym roku motywem przewodnim akcji jest likwidowanie dzikich wysypisk.

Zachęcamy wszystkich: zarówno uczniów naszej szkoły, jak również nauczycieli i rodziców do przeprowadzenia inwentaryzacji dzikich wysypisk, zaplanowania likwidacji i zagospodarowania tych miejsc oraz wzięcia ich pod stałą opiekę.

W czasie akcji zlokalizujemy dzikie wysypiska śmieci, sporządzimy mapę oraz obmyślimy plan ich zagospodarowania.

Pracując dla dobra naszej planety – pracujemy dla dobra nas samych.

Niechaj wspólne działania zaświadczą o naszej trosce dla Ziemi.

Koło Młodych Miłośników Przyrody

Dnia 6 września uczniowie kl. V a - członkowie koła ekologicznego pod kierunkiem wychowawcy i nauczyciela przyrody - Natalii Firkowskiej spenetrowali okoliczny teren lokalizując dzikie wysypiska śmieci. Sporządzili raport o stanie środowiska przyrodniczego swojej miejscowości w którym opisano 8 dzikich wysypisk śmieci, uwzględniając lokalizację tych wysypisk z zaznaczeniem ich na mapie, oraz wykonali dokumentację fotograficzną jak również obmyślili plan ich zagospodarowania. Ponadto uczniowie wkopali tablice ostrzegawcze o zachowanie czystości.

 

6.10.2001.

Następnie uczniowie zaprosili do szkoły rodziców, którym przekazali raport o stanie środowiska przyrodniczego naszej miejscowości z lokalizacją dzikich wysypisk śmieci oraz propozycją planu ich zagospodarowania i zobowiązaniem uczniów.

W czasie spotkania z rodzicami uczniowie dyskutowali na tematy związane z poprawą stanu środowiska przyrodniczego naszej miejscowości.

Treść zobowiązania

Zobowiązanie

My uczniowie klasy V „a” Szkoły Podstawowej nr 8 w Myszkowie wraz z wychowawcą klasy - Natalią Firkowską zobowiązujemy się posadzić drzewka i krzewy na uporządkowanych terenach po dzikich wysypiskach śmieci, jak również weźmiemy je pod stałą opiekę.

Uczniowie kl. V „a”

Następnie zamieściliśmy na naszym rynku plakat o zbliżającej się akcji „Sprzątania Świata 2001”.

Dnia 14 września 2001 r. w „Gazecie Myszkowskiej” (gazeta lokalna) Młodzi Miłośnicy Przyrody z naszej szkoły wraz z nauczycielem przyrody - Natalią Firkowską zamieścili artykuł promujący cele i założenia akcji „Sprzątanie Świata 2001” oraz apel do społeczności lokalnej o wzięcie udziału w pracach na potrzeby naszej planety - Ziemi.

Dnia 21 września 2001 r. 193 uczniów naszej szkoły uczestniczyło w akcji „Sprzątanie Świata”. Uprzątnięto teren na odcinku około 9 km, głównie porządkowano przydrożne rowy, pobocza dróg, tereny leśne, parkingi, rynek i przyległe mu ulice, plac szkolny oraz tereny przyszkolne, lokalizowano dzikie wysypiska śmieci. Zebrano 200 worków śmieci, które zostały wywiezione na pobliskie wysypisko odpadów w Porębie.

Uczniowie klasy V „a” i V „b” naszej szkoły przebywający na Zielonej Szkole w Kołobrzegu również czynnie włączyli się w akcję „Sprzątania Świata 2001”. Rozwiesiliśmy plakaty o akcji „Sprzątania Świata” na terenie ośrodka jak również w mieście.

24 uczniów, 2 opiekunów oraz 1 rodzic porządkowało nadmorską plażę w Kołobrzegu dnia 21 września 2001 r. Uprzątnięto teren nadmorskiej plaży na odcinku około 3 km zbierając 29 worków odpadów , głównie wodorostów, papierków, puszek, opakowań plastykowych, kawałków drewna, szmat itp.

 
 
 
 

Kontynuując podjęte założenia „Sprzątania Świata” przeprowadziłam w szkole z uczniami klas IV - VI wieloczęściowy program z zakresu edukacji ekologicznej pod wspólnym tematem: GÓRA ŚMIECI.

Do Góry


Poprzednia strona

Powrót na stronę główną

Następna strona