goraPoprzednia strona

Powrót na stronę główną

Następna strona


Zajęcia z zakresu edukacji ekologicznej uczniów kl. V „a”, V „b” 
na leśnej ścieżce dydaktyczno - przyrodniczej
w leśnictwie Grodziec.

  

Cele zajęć:

 • rozróżnianie i nazywanie roślin, zwierząt, grzybów występujących na trasie ścieżki dydaktyczno - przyrodniczej.

 • poznanie i przestrzeganie regulaminu zachowania się na leśnej ścieżce dydaktycznej.

 • obszary chronione, ochrona lasu.

W zajęciach uczestniczył pan leśniczy Jarosław Gad z leśnictwa Grodziec.

Leśnictwo Grodziec gospodaruje na łącznej powierzchni 136 ha. Południowo - wschodni skraj lasu Grodzieckiego i obszar wzdłuż cieku zajmują wilgotne łąki z sitowiem leśnym, ostrożeniem łąkowym i wawrzynem oraz wiązówką błotną. W południowej części las jest dość wilgotny o charakterze łęgu, z jesionem wyniosłym i olszą czarną; w runie pojawia się gwiazdnica i czartawa pospolita.

Przy zachodnim krańcu widnieje młody las (buki, brzozy, klony i modrzewie). Las Grodziecki jest jedynym dużym obszarem zwartych zadrzewień na terenie Będzina, stąd tylko tam gnieżdżą się ptaki związane z takim środowiskiem: sójka, pokrzywnica, pełzacz ogrodowy i leśny, kowalik, jastrząb, myszołów, strzyżyk, czarnogłówka, grubodziób czy dzięcioł duży. Głównym zadaniem leśnictwa jest produkcja materiału szkółkarskiego.

Na początku zajęć uczniowie zostali zapoznani z regulaminem zachowania się na leśnej ścieżce dydaktycznej.

Uczestniku wędrówki leśnej:

 • dbaj o czystość tego miejsca, nie zaśmiecaj lasu

 • nie wjeżdżaj na ścieżkę swoim pojazdem mechanicznym.

 • nie niszcz otaczającej cię przyrody.

 • zachowaj ciszę.

 • nie wprowadzaj psów luzem.

 • nie rozniecaj ognia, nie pal tytoniu.

 • jeśli masz wątpliwości i pytania zwróć się do leśnika - pomoże ci.

Przystanki edukacyjne w liczbie 10 obrazowały ciekawe zjawiska przyrodnicze oraz zagadnienia z ochrony lasu, ochrony p.poż. itd.

Przystanki

1. Szkółka leśna.

W szkółce bierze początek nowe pokolenie lasu. Drzewa i krzewy produkowane są w szkółce o powierzchni ogólnej 8, 80 ha oraz w 10 namiotach foliowych.

 

 

2. Łąka śródleśna

Śródleśna łąka to ekosystem nie leśny zwiększający różnorodność biologiczną i możliwości wyżywieniowe środowiska. Takie obszary bogate w różnorodne trawy, turzyce i zielne rośliny kwiatowe są ostojami ptaków i innych zwierząt. Jelenie i sarny znajdują tu żer bogaty w azot; borsuki szukają dżdżownic.

3. Zwierzyna łowna.

Urozmaicone warunki naturalne sprzyjają życiu licznych gatunków zwierzyny łownej. Myśliwi za nadrzędne zadanie przyjmują jej ochronę. Dbają przede wszystkim o utrzymanie mieszanego podszytu i runa oraz drzew i krzewów nadających się do ogryzania. Ponadto zakłada się poletka żerowe i zaporowe, wykłada sól w lizawkach, zagospodarowuje się łąki śródleśne. Jednak zwierzyny nie może być w lesie ani za mało ani za dużo. Jej niedobór (np. dzików) naraża las na ogromne rozrody owadów, a nadmiar powoduje znaczne szkody.

4. Ogień

Ogień niszczy wszystko. Spaleniu ulegają wszystkie organizmy żywe, w związku z czym jest totalnym zagrożeniem dla lasów.

5. Drzewa

Przedstawienie pospolitych przedstawicieli drzew, będących jednocześnie głównymi gatunkami lasotwórczymi - ma na celu przybliżenie ich piękna. Barwy jesienne urzekają swą różnorodnością.

6.Ochrona lasu

Leśnik chroni las poprzez:

 • uodparnianie drzewostanów na szkody i choroby (profilaktyka)

 • wykrywanie przyczyn szkód i schorzeń (etiologia)

 • przewidywanie wystąpienia szkód i rozwoju chorób (prognoza)

 • leczenie lasu (terapia)

 • radykalne zwalczanie przyczyn choroby lasu (ratownictwo).

7. Grzyby

Grzyby zajmują w przyrodzie szczególne miejsce. Podstawowy organizm - grzybnia żyje w podłożu. Jej wytworem są owocniki jadalne bądź trujące.

 

8. Bagienka śródleśne

Bagienka stanowią naturalny filtr i zbiornik wody. W środowisku leśnym odgrywają ważną rolę, znacznie je wzbogacając i urozmaicając. Można tu spotkać całe mnóstwo przedstawicieli świata flory i fauny.

9 Ptaki

Ptaki spełniają ważną funkcję w przyrodzie np. poprzez utrzymanie równowagi gatunkowej. Wiele z nich przejęło rolę sanitarną. Zachwycają pięknem barw, dźwiękiem i różnorodnością zwyczajów życiowych.

10. Ostatni przystanek to tablica informacyjna o nadleśnictwie.

Na zakończenie zajęć wszyscy wspólnie piekliśmy kiełbaski, które smakowały wyśmienicie.

Uczniowie po zajęciach:

 • znają i przestrzegają regulamin zachowania się na leśnej ścieżce przyrodniczo - dydaktycznej.

 • wiedzą co to są tereny chronione, potrafią się właściwie na nich zachować.

 • nazywają drzewa, krzewy, grzyby (jadalne i trujące), zwierzęta spotkane na trasie ścieżki.

Na długo w pamięci uczniów pozostanie treść hasła:

Pamiętaj, że środowiska przyrodniczego nie otrzymaliśmy w spadku od poprzednich pokoleń lecz pożyczyliśmy w czasowe użytkowanie od przyszłych pokoleń.
Oddajmy je w nie gorszym stanie niż sami zastaliśmy.
 

Do Góry


Poprzednia strona

Powrót na stronę główną

Następna strona