goraPoprzednia strona

Powrót na stronę główną

Następna strona


Sprawozdanie z obchodów V Światowych Dni Ptaków

w Szkole Podstawowej nr 8 w Myszkowie
(w dniach 6 – 8 października 2001 r.)
 

Szkolne Koło Ligi Ochrony Przyrody i Koło Młodych Miłośników Przyrody ze Szkoły Podstawowej nr 8 w Myszkowie pod kierunkiem nauczyciela przyrody - Natalii Firkowskiej po raz pierwszy w szkole i środowisku zorganizowało obchody Światowych Dni Ptaków.

Nasza miejscowość Myszków - Mrzygłód znajduje się w woj. śląskim, na Wyżynie Krakowsko - Częstochowskiej w dolinie górnej Warty. Teren jest lekko pofałdowany porośnięty lasami, głównie borem sosnowym, znajdują się też pola uprawne i rozległe łąki ciągnące się wzdłuż obu brzegów rzeki Warty. Na naszym terenie przeważa typowa roślinność wyżyny wapiennej. 

Uczniowie naszej szkoły po zapoznaniu się z materiałami dotyczącymi obchodów V Światowych Dni Ptaków, które otrzymaliśmy z OTOP z Gdańska, postanowili czynnie włączyć się w tą akcję.

W dniu 26 września 2001 r. Koło Młodych Miłośników Przyrody zredagowało, opracowało i zaprezentowało gazetkę szkolną o tematyce V Światowych Dniach Ptaków.

Przez radiowęzeł szkolny nadaliśmy audycję poświęconą jesiennym wędrówką ptaków a także zaprosiliśmy wszystkich uczniów naszej szkoły do czynnego uczestnictwa w Światowych Dniach Ptaków w dniach 6 -7 października 2001 r.

W bibliotece szkolnej Szkolne Koło Ligi Ochrony Przyrody z aktywem bibliotecznym zorganizowało wystawę pt. „Ptaki”. Wystawa obejmowała ekspozycje książkowe, albumy poświęcone różnym gatunkom ptaków, np.: ptaki siewkowate, wróblowate, wyspecjalizowane, drapieżne, nadmorskie, ptaki chronione w Polsce oraz wędrówki ptaków. Osobna ekspozycja wystawy poświęcona została bocianom, pt. „Polska królestwem bocianów”.

Od dwóch lat przesyłamy do PTPP pro Natura we Wrocławiu raport o liczbie bocianów w naszej miejscowości.

 
 

Wystawa cieszyła się dużą oglądalnością wśród uczniów, nauczycieli a także rodziców.

Na lekcjach przyrody w klasach IV - VI przeprowadziłam zajęcia – „Odgłosy natury” - poświęcone rozpoznawaniu głosów ptaków z nagrań taśmy magnetofonowej poparte odpowiednimi zdjęciami ptaków. Zajęcia te uwrażliwiły uczniów na potrzeby i ochronę ptaków oraz miejsc w których żyją.

Dnia 31 września zgłosiliśmy do OTOP swoją gotowość do wzięcia udziału w obchodach V Światowych Dni Ptaków. 6 października 2001 r. 93 uczniów naszej szkoły wyszło na wycieczki do lasu, w dolinę rzeki Warty, na pobliskie łąki i pola aby przyjrzeć się ptakom, podpatrywać fascynujące zjawisko ich odwiecznych wędrówek.

 

Najliczniejsze grupy obserwowanych ptaków to: wrony, wróble, szpaki, krzyżówki, sroki, a także stado bażantów i kuropatw na polach. Łącznie zaobserwowaliśmy 10 gatunków ptaków.

Na zakończenie naszych obchodów Dni Ptaków LOP ogłosiła konkurs na rysunek, opowiadanie, wiersz, lub ciekawą wypowiedź o ptakach pod wspólnym tytułem: „Moje ptasie inspiracje”.

Młodzi Miłośnicy Ptaków z naszej szkoły postanowili założyć szkole koło OTOP. Będziemy się interesowali ptakami na naszym terenie i ich ochroną przed zagrożeniami jakie stwarza człowiek.

 

Karta Obserwacji
Szkoła Podstawowa nr 8
42 - 300 Myszków
ul. Traugutta 43
woj śląskie

Natalia Firkowska - nauczyciel przyrody

Miejsce obserwacji:

42 - 300 Myszków 

dzielnica: Mrzygłód

woj. śląskie

Nie jesteśmy członkami OTOP

Liczba uczestników obserwacji:

93 uczniów

liczba osobników

gatunek

sobota

niedziela

Razem

Krzyżówka

 -

40

40

Jastrząb

2

 -

2

Bażant

4

3

7

Kuropatwa

 -

4

4

Skowronek

3

1

4

Sroka

3

1

4

Wrona

10

5

15

Kruk

2

 -

2

Szpak

6

1

7

Wróbel

8

4

12

Łączna liczba obserwowanych gatunków: 10

 

Do Góry


Poprzednia strona

Powrót na stronę główną

Następna strona