goraPoprzednia strona

Powrót na stronę główną

Następna strona


 Zjazd Młodych Ekologów
Zielony Region
 

Uczniowie naszej szkoły wraz z nauczycielem przyrody uczestniczyli dnia 1 czerwca 2001 roku w Zjeździe Młodych Ekologów - Zielony Region organizowanym pod patronatem Fundacji prof. Adolfa Dygacza - Zielona Liga w Górnośląskim Parku Etnograficznym w Chorzowie.

Program zjazdu młodych ekologów obejmował wiele interesujących spotkań, atrakcji, konkursów ekologicznych, wręczanie nagród, prezentacje działań ekologicznych szkół i inne.

Nasze koło "Młodych Miłośników Przyrody" w konkursie na najlepsze szkolne koło ekologiczne zajęło III miejsce.

(Miesięcznik ekologiczny 
"Zielona Liga" nr 59, czerwiec 2001 r.)

Dyplom i nagrody książkowe otrzymaliśmy z rąk Pana Wojewody Śląskiego prof. dr hab. inż. Wilibalda Winklera i pana Czesława Śleziaka - przewodniczącego Sejmowej Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa.

 

W czasie trwania zjazdu młodych ekologów spotkaliśmy się z leśnikami i członkami Klubu Gaja.


 
 

 

Pełni wrażeń wróciliśmy do szkoły.


VII Ogólnopolski Konkurs Ekologiczny
Towarzystwa Przyjaciół Dzieci
„Dbam o piękno mego Domu – Ziemi”

Organizatorami konkursu były: Zarząd Główny i Zarządy Wojewódzkie Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. Cele Konkursu - edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży poprzez:

  • kontynuowanie idei międzynarodowe! Kampanii „Sprzątanie Świata - Polska",

  • kształtowanie humanitarnej postawy człowieka wobec zwierząt,

  • edukację ekologiczną zgodną z ideą ekorozwoju.

Uczestnikami konkursu były dzieci objęte opieką Towarzystwa na terenie całego kraju. Konkurs trwał od 10 listopada 2000 r., do 1 czerwca 2001 r.

Uczniowie naszej szkoły za kompleksowe działania ekologiczne których wyniki udostępniamy w Internecie otrzymali I nagrodę w tym konkursie.
 

 

Do Góry


Poprzednia strona

Powrót na stronę główną

Następna strona