goraPoprzednia strona

Powrót na stronę główną

Następna strona


Poznajemy Wyżynę Krakowsko – Częstochowską - wycieczka.
 

   W dniu 31.03.2001r 40 uczniów klasy V i IV uczestniczyło w zajęciach przyrodniczych na Jurze. Zajęcia terenowe pilotowała i prowadziła pani mgr inż. Beata Fąfera - pracownik Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Myszkowie.

W zajęciach uczestniczyła również pani Maria Wosik - emerytowana nauczycielka a zarazem znana i ceniona plastyczka. Obie panie zaprosiłam do współpracy w celu przeprowadzenia powyższych zajęć terenowych.

Cele:

Poziom wiadomości:

Uczeń:

 • umie wymienić elementy krajobrazu Wyżyny Krakowsko – Częstochowskiej,

 • zna zjawisko krasowienia skał i erozji,

 • wie jakie rośliny rosną na tej wyżynie oraz wie które są pod ścisłą ochroną.

Poziom umiejętności: 

Uczeń:

 • nazywa elementy krajobrazów jurajskich,

 • potrafi wyjaśnić pojęcie krasu,

 • objaśnia jak powstała: jaskinia, studnisko,

 • nazywa rośliny rosnące na Wyżynie Krakowsko – Częstochowskiej,

 • wie jak zachować się w rezerwacie przyrody.

Postawa: uczeń potrafi odczuć piękno przyrody, poznaje i chroni ją. 

Przeznaczenie: wycieczka

Czas realizacji: 6 godzin

Metody: bezpośrednia obserwacja zjawisk przyrodniczych, pogadanka, spotkanie z ciekawymi ludźmi.

Środki: latarki, przewodniki roślin, aparaty fotograficzne, torby do zbierania okazów skał wapiennych.

Przebieg zajęć

Planowanie i przygotowanie

Z miesięcznym wyprzedzeniem nauczyciel kieruje do uczniów następujące polecenia:

 • z różnych źródeł informacji pozyskaj wiadomości o Wyżynie Krakowsko - Częstochowskiej,

 • przynieść wykonany przez ciebie album o Wyżynie Krakowsko – Częstochowskiej,

 • poszukaj i przynieś rodzinne fotografie z wycieczek po Jurze,

 • przypomnij wiadomości z lekcji: Jura Krakowsko - Częstochowska w malarstwie i poezji pani Marii Wosik.

Przeprowadzenie

Na wycieczkę udaliśmy się autokarem. Trasa wycieczki przebiegała: 

Mrzygłód – Rzędkowice – Podlesice – Piaseczno – Kroczyce - Skarżyce. 

Na początku naszej wędrówki pani przewodnik zapoznała uczniów z przepisami zachowania się na wycieczce.

 1. Powstanie wyżyny.

Następnie uczniowie dowiedzieli się, że Wyżyna Krakowsko - Częstochowska zwana inaczej Jurą powstała około 150 milionów lat temu. Na zwiedzanym terenie, czyli pasmo skał rzędkowickich, wszędzie było morze w którym żyły różne skorupiaki. Po ustąpieniu morza w czwartorzędzie około 1 miliona lat temu zostaje na te tereny naniesiona glinka lessowa na której zaczynają wyrastać lasy. Następnie uczniowie wskazują i nazywają roślinność jurajską. Na Jurze dominują lasy sosnowe, rośnie buczyna karpacka, jałowiec, głóg, tarnina, jarzębina, spotyka się też graby.

 1. Tworzenie się jaskiń. 

Na terenie Wyżyny Krakowsko - Częstochowskiej znajduje się 852 jaskinie i schrony. Jaskinie były wykorzystywane przez człowieka pierwotnego jako schronienie. Uczniowie zaobserwowali formy komina krasowego czyli studnisko. Najgłębsze studnisko na Wyżynie Krakowsko - Częstochowskiej znajduje się w północnej części jury koło Olsztyna, a jego głębokość wynosi 68,3 metra. Następnie uczniowie zapoznali się ze zjawiskiem krasowienia skał czyli rozpuszczaniu węglanu wapnia przez wodę. W czasie wędrówki uczniowie obserwowali przepiękny krajobraz, rozpoznawali rośliny jak: tarnina, dzika róża, dereń, leszczyna, buki, graby, podbiał, kwitnącą liliowo krzewinkę wawrzynek wilczełyko, która jest pod ścisłą ochroną.

 
 1. Podlesice - Krucze Skały i Jaskinia Głęboka.

Jaskinia Głęboka liczy 160 m. długości. W jaskiniach jest zimno, wilgotno i ciemno. Średnia temperatura w jaskiniach w ciągu roku wynosi od 6-8 oC. Bywają też jaskinie zimne , które mają rozwinięcie pionowe i w takich jaskiniach temperatura wynosi 3 oC. Woda spływająca pomiędzy szczelinami wypłukuje węglan wapnia tworząc nacieki: stalaktyty, stalagmity, stalagnaty. Na powstanie 1 cm nacieku potrzeba było około 100 lat. Weszliśmy do Jaskini Małej odnogi Jaskini Głębokiej rozświetlając jej wnętrze latarkami. Zwrócono uczniom uwagę na właściwe zachowanie się w jaskiniach.

 
 1. Góra Zborów - rezerwat przyrody nieożywionej. 

Rezerwat Góra Zborów liczy 47 ha powierzchni, a największe wzniesienie na tym terenie wynosi 472 m n.p.m. 

 1. Następnie udaliśmy się do Piaseczna gdzie obejrzeliśmy przepiękną formę skalną Okiennik Wielki.

 1. Kroczyce - pracownia rzeźbiarza pana Stanisława Welona.

W domu rzeźbiarza uczniowie zostali przyjęci bardzo serdecznie, obejrzeli różne rzeźby w drewnie, obrazy malowane olejno, na szkle, grafikę i inne. Poznali również narzędzia rzeźbiarza. 

 1. Ostatnim etapem naszej wędrówki po Jurze było Sanktuarium Matki Bożej w Skarżycach.

Kościół pod wezwaniem Trójcy Świętej jest wzniesiony w stylu barokowym. Parafia liczy 400 lat, natomiast zachowana wieża kościoła liczy około 800 lat. Obraz Matki Bożej znajdujący się na bocznym ołtarzu namalowany został w 1604 roku jako kopia obrazu Matki Bożej Śnieżnej z Rzymu. W 1598 roku odbyła się I konsekracja tego kościoła, a w XVII wieku druga. Kościół zbudowany jest z kamienia jurajskiego. Na zewnątrz kościoła znajdują się stacje Drogi Krzyżowej umieszczone w budowli kamienia jurajskiego. Pan Maria Wosik zwróciła uczniom uwagę na cechy barokowe w tym kościele, między innymi: rzeźby znajdują się w ruchu, dominuje kolor złoty, wszystko jest powyginane, są ogromne kolumny podtrzymujące gzymsy i inne. Po wspólnej modlitwie udaliśmy się w drogę powrotną. 

Wycieczka była bardzo interesująca, ciekawa, uwrażliwiła dzieci na piękno przyrody, dała im możliwość poznania piękna krajobrazu jurajskiego.

Uczniowie po zajęciach terenowych:

 • znają różne formy krajobrazu jurajskiego,

 • rozpoznają i nazywają rośliny rosnące na Jurze Krakowsko – Częstochowskiej,

 • objaśniają zjawiska krasowienia skał, oraz powstawanie jaskiń,

 • wiedzą jak prawidłowo zachować się na terenach objętych ochroną przyrody.

Do Góry


Poprzednia strona

Powrót na stronę główną

Następna strona