goraPoprzednia strona

Powrót na stronę główną

Następna strona


Woda w Twojej rzece - zajęcia terenowe.


     Na zajęciach Szkolnego Koła Przyrodniczego realizując temat. Woda w Twojej rzece wykorzystałam pakiet. Woda w Twojej rzece wydany przez Ośrodek Edukacyjno - Dydaktyczny Ojcowskiego Parku Narodowego.

     Pakiet zawiera instrukcje przygotowania przyrządów do przeprowadzenia badań oraz ankiety; 

  • informacje ogólne o rzece

  • skład chemiczny wody wraz ze wskaźnikami pH, twardość wody

  • życie w twojej rzece z oznaczonymi gatunkami roślin i zwierząt

  • jakie ryby żyją w twojej rzece? (arkusz wywiadu z kołem wędkarskim)

  • informacja dla opiekunów.

     Pakiet ma na celu umożliwienie uczniom w różnym wieku poznania środowiska rzek i potoków, a także zwrócenie im uwagi na potrzebę ochrony środowiska oraz udostępnienie nauczycielom pomocy dydaktycznych. Obiektem naszych badań była rzeka Warta oraz przyrządy hydrometryczne znajdujące się na niej.

  
  

     W zajęciach uczestniczyła pani Wiesława Goc, która prowadzi codzienne odczyty z wodowskazu i hydrografu (posterunek hydrologiczny nr 372 na rzece Warcie), które następnie przekazuje do IMGW w Częstochowie, dalej informacje przekazywane są do Poznania.


Posterunki hydrologiczne nr 372

     Pani Goc przekazała uczniom informacje dotyczące pomiaru stanu wody i prędkości przepływu. Wspólnie odczytaliśmy stan wody w Warcie, który to w tym dniu wynosił 31 cm. Dzieci nauczyły się prawidłowego odczytywania poziomu wody w rzece za pomocą wodowskazu.

  
  

     Następnie pani Goc zaprezentowała im hydrograf - jego budowę i funkcję. Dzieci mogły z bliska obejrzeć to ciekawe urządzenie, dowiedziały się do czego służy i w jakim celu dokonuje się pomiarów.

  

     Uczniowie zadawali dużo pytań, na które otrzymywały fachowe odpowiedzi.

     Ponadto uczniowie przeprowadzili pod kontrolą nauczyciela następujące pomiary jak; szerokość i głębokość rzeki, zmierzyli temperaturę wody w rzece, opisali dno rzeki, rozpoznali gatunki roślin w rzece i na jej brzegach oraz śmieci w rzece. Zaangażowanie uczniów podczas zajęć było imponujące, uważam ,że cel zajęć terenowych został osiągnięty. 
 

Do Góry


Poprzednia strona

Powrót na stronę główną

Następna strona