goraPoprzednia strona

Powrót na stronę główną

Następna strona


Prawie wszystko o szkle 
- zajęcia edukacyjne w Hucie Szkła Gospodarczego
w Zawierciu uczniów klas V „a”, „b”.
 

 

Cele zajęć:

 • poznanie podstawowych komponentów zestawu szklarskiego: piasek kwarcowy, soda, mączka wapienna. 

 • poznanie cyklu powstawania szkła aż do gotowego wyrobu. 

 • pozytywne znaczenie recyklingu szła - oszczędzanie surowców pierwotnych, takich jak piasek, soda, wapień, dolomit.

Czas trwania: 4 godziny - wycieczka do Huty Szkła Gospodarczego w Zawierciu.

Nasi uczniowie przystąpili do selektywnej zbiórki odpadów, między innymi stłuczki szklanej. Na zajęciach koła ekologicznego poruszano tematy dotyczące historii powstania szkła, z jakich surowców naturalnych powstają wyroby szklane oraz znaczenie stosowania recyklingu szkła. Następnie przez radiowęzeł szkolny nadaliśmy audycję pt.: „Prawie wszystko o szkle”.

Oto treść audycji:

Od momentu odkrycia sposobu wytwarzania szkła minęło kilka tysięcy lat. W tym czasie szkło upowszechniło się na całym świecie, a prace nad doskonaleniem metod jego produkcji trwają po dziś dzień.

Walory artystyczne i użytkowe sprawiły, że szkło stało się najpierw ozdobą stroju i otoczenia człowieka, a z czasem także osłoną przed deszczem, śniegiem, chłodem, a nawet przed słońcem.

Nie można dziś wyobrazić sobie życia bez lampy i żarówki, okularów, szkła laboratoryjnego czy zwykłej szklanki.

Szkło - ciało bezpostaciowe o właściwościach mechanicznych zbliżonych do ciała stałego. Powstaje w wyniku przechodzenia stopionych w temperaturze 1300  C surowców mineralnych bez krystalizacji składników. Podstawowymi komponentami zestawu szklarskiego są: piasek kwarcowy (SiO2), soda (Na2CO3) i mączka wapienna (CaCO3). Wśród różnych rodzajów szkła wyróżnia się np. szkło kwarcowe (odporne na działanie czynników chemicznych i wysokiej temperatury), sodowo - wapienne (szkło butelkowe), borowo - krzemowe (szkło laboratoryjne), wysoko glinowe (włókna szklane, szkło żaroodporne), ołowiowe (szkło optyczne, kryształowe).

Szkło dobrze przepuszcza promieniowanie widzialne (ok. 90%), jest dobrym izolatorem termicznym i elektrycznym, wykazuje dużą wytrzymałość na ściskanie, lecz małą na zginanie i rozciąganie, jest kruche. Szkło jest odporne na działanie kwasów. Szkło (stłuczka szklana) ogrzana mięknie i daje się ponownie wydmuchiwać i formować. Szkło jest znakomitym opakowaniem dla produktów spożywczych. Butelki i słoiki doskonale zabezpieczają i wydłużają trwałość przechowywanej w nich żywności.

Najdawniejsze znaleziska szkła na ziemiach polskich (niebiesko - zielone i granatowo - niebieskie paciorki) pochodzą z terenu kultury łużyckiej, z okresu między VII a V wiekiem p.n.e.

Uczniowie klas V „a”,„b” podczas wycieczki do huty szkła zaobserwowali kolejne etapy powstawania i zdobienia wyrobów szklanych.

Obserwowali:

 • przygotowanie zestawu szklarskiego.

 • topnienie (zestaw szklarski pod wpływem ciepła ze spalania gazu ziemnego topi się w temperaturze około 1500º C na płynna masę szklaną).

 • formowanie.

 • uszlachetnianie na gorąco.

 • odprężanie.

 • uszlachetnianie na zimno.

 • kontrola jakości.

Uczniowie poznali również metody formowania wyrobów z masy szklanej jak: wydmuchiwanie (automatyczne i przy pomocy piszczeli), wyciąganie, wytłaczanie w prasach, ciągnienie, walcowanie.

Uczniowie po zajęciach:

 • wiedzą z jakich naturalnych komponentów powstaje szkło.

 • jak produkuje się opakowania i inne wyroby szklane.

 • poznali metody formowania wyrobów z masy szklanej.

 • znają potrzebę stosowania recyklingu szkła.

  

Do Góry


Poprzednia strona

Powrót na stronę główną

Następna strona