goraPoprzednia strona

Powrót na stronę główną Następna strona


Realizujemy program "Szkoły dla Ekorozwoju"

W szkole podstawowej nr 8 w Myszkowie uczniowie podejmują liczne działania z zakresu ekologii. Wielu uczniów wydaje się być szczerze zainteresowanymi zarówno poznaniem regionu jak i edukacją ekologiczną. Uczniowie pracujący nad określonym problemem uczą się współdecydowania, odpowiedzialności, tolerancji. Przede wszystkim poznają wartość pracy na rzecz własnego środowiska, które także dzięki temu staje się coraz bliższe. W swojej działalności stale starają się o nawiązywanie nowych kontaktów, poszukują i pozyskują partnerów wspierających ich działania.

Szkoła wzięła udział w I i II edycji konkursów „Szkoły dla Ekorozwoju” zorganizowanym przez Fundację Partnerstwo dla Środowiska zdobywając nagrodę w postaci dofinansowania do realizacji projektów: „Cenna energia w szkole w Obniżeniu Górnej Warty” i „Woda wspólnym dobrem” w kwocie 4000 złotych (po 2000 zł. na każdy projekt).

Celem tych projektów były działania edukacyjne i praktyczne zmierzające do zmniejszenia zużycia energii cieplnej i wody w szkole oraz zachęcenie rodziców do podobnych działań w swoich gospodarstwach domowych.

Za pieniądze pozyskane od Fundacji Partnerstwo dla Środowiska oraz środki przekazane przez Radę Rodziców zamontowano w bibliotece szkolnej dwa energooszczędne okna oraz prowadzona będzie modernizacja łazienek szkolnych.

Projekty opracowała i koordynowała w szkole pani mgr Natalia Firkowska, a nad całością ich realizacji czuwała pani dyrektor szkoły mgr Aldona Starczewska.

Zgodnie z przyjęta wizją szkoły jako lokalnego ośrodka edukacji środowiskowej i zrównoważonego rozwoju nadal będzie ulepszana szkoła w zakresie oszczędności energetycznych i oszczędnego gospodarowania wodą. Planuje się przeprowadzić całościową termomodernizację budynku szkolnego oraz modernizację wodno‑kanalizacyjną w szkole. Program „Szkoły dla Ekorozwoju” jest, więc szansą dla szkół, służy do wykształcenia umiejętności i mechanizmów w podejmowaniu i rozwiązywaniu problemów miejscowego rozwoju, wykraczających poza budynek szkolny. Szkoła pełni, więc rolę „Lokalnego Ośrodka Zrównoważonego Rozwoju”, daje okazję do zdobycia dodatkowych środków na utrzymanie budynków szkolnych. Szkoła kształci postawy i zachowania dzieci i młodzieży oraz społeczności lokalnej, przez wspólne rozwiązywanie praktycznych problemów zarządzania środowiskiem oraz ich włączenie w rozwój społeczno-gospodarczy.

Do Góry