goraPoprzednia strona

Powrót na stronę główną

Następna strona


„Ptakiem do Europy” - ogólnopolski konkurs plastyczny
z okazji obchodów DNIA ZIEMI - 2001

Cele konkursu:

  • poznanie różnych gatunków ptaków

  • prześledzenie ich wędrówek na mapach

  • konieczność ochrony środowiska naturalnego - miejsca życia flory i fauny.

Nasza szkoła przystąpiła do obchodów Dnia Ziemi - 2001 zgodnie z programem Ośrodka Kultury Ochoty, Fundacji Ośrodka Edukacji Ekologicznej oraz Społecznego Instytutu Ekologicznego pod patronatem Ministerstwa Środowiska.

Dzień Ziemi obchodzony jest od roku 1970, wówczas Zgromadzenie Generalne ONZ ogłosiło 22 kwietnia Światowym Dniem Ziemi.

Celem obchodów jest skupienie uwagi jak największej liczby osób na sprawy związane ze stanem środowiska naturalnego i jego ochroną.

Koło Młodych Miłośników Przyrody zaprosiło wszystkich uczniów do wzięcia udziału w Ogólnopolskim konkursie plastycznym pod tytułem: "Ptakiem do Europy" przekazując audycję w radiowęźle szkolnym

Treść audycji:

Dzień dobry!

Prosimy o chwilę uwagi.

Zapraszamy wszystkich uczniów do udziału w obchodach Dnia Ziemi 2001 pod hasłem: Czysta Energia - Czysta Woda. Dzień Ziemi to okazja do zdobycia rzetelnej wiedzy na tematy związane z ekologią, mądrej, ciekawej zabawy i spotkania ludzi zainteresowanych podobnymi problemami. Zapraszamy Was Koleżanki i Koledzy do wzięcia udziału w ogólnopolskim konkursie plastycznym pt. "Ptakiem do Europy". Mamy nadzieję, że udział w nim stanie się okazją do poznania różnych gatunków ptaków, prześledzenia ich wędrówek, refleksji nad ochroną środowiska naturalnego, miejsca życia flory i fauny.

Ptaki - "obywatele świata", strzegą równowagi w świecie zwierzęcym. Ich pęd do wędrówek fascynuje i wzrusza a swoiste piękno nie pozwala minąć obojętnie. W czasie przelotów wiosennych odlatują z naszego kraju ptaki, które spędziły tu zimę, a wracają z zimowisk krajowe ptaki lęgowe i przelatują przez Polskę gatunki, które gnieżdżą we wschodniej i północno - wschodniej części Europy. Natomiast już późnym latem rozpoczyna się wędrówka jesienna. W Polsce główne szlaki przelotów wiodą przez doliny Wisły i Odry oraz brzegiem Bałtyku, ale każdy pas Ziemi daje schronienie własnym, odrębnym, pierzastym mieszkańcom. Jakie ptaki obserwujecie na Waszym terenie? Które gatunki ptaków wędrują pojedyńczo, a które formują się w klucze? Które widujecie latem, a które zimą?

Spróbujcie utrwalić formy najciekawsze, najbardziej charakterystyczne i osobliwe.

Warunki uczestnictwa w konkursie:

W konkursie mogą uczestniczyć uczniowie wszystkich klas. Praca plastyczna powinna być wykonana na papierze format od A1 do A4, dopuszczone wszystkie techniki malarskie i graficzne. Każdy uczestnik może składać maksymalnie 5 prac w bibliotece szkolnej lub u wychowawców klas.

Termin składania prac do 6 marca 2001. Organizatorem konkursu w szkole jest Koło Młodych Miłośników Przyrody.

Dziękujemy za uwagę.

Na lekcjach przyrody i zajęciach koła przyrodniczego omawiałam z uczniami tematy dotyczące przelotów ptaków nad Europą, swoiste piękno ptasiego świata, refleksję nad koniecznością ochrony środowiska naturalnego.

Uczniowie wykonali 123 prace plastyczne. Wystawa najciekawszych prac została zaprezentowana w szkole.

Prace dzieci stały się apelem młodego pokolenia o ochronę środowiska, w którym żyjemy, czystych wód, powietrza i pięknego krajobrazu.

14 marca wysłaliśmy te prac plastycznych na adres:

Biuro Organizacyjne - Ośrodka Kultury Ochoty

ul. Grójecka 75

02-094 Warszawa

z dopiskiem: konkurs „Ptakiem do Europy”

 

Uczniowie po konkursie:

  • znają i nazywają ptaki żyjące w ich miejscu zamieszkania, w Polsce, w Europie.

  • wskazują na mapach główne szlaki przelotów ptaków wiodące przez doliny Wisły i Odry oraz brzegiem Bałtyku.

  • znają potrzebę i konieczność ochrony środowiska naturalnego - miejsca życia flory i fauny.

Do Góry


Poprzednia strona

Powrót na stronę główną

Następna strona