goraPoprzednia strona

Powrót na stronę główną

Następna strona


Na tropie ozonu

 

Szkolne badania zawartości ozonu w atmosferze przy powierzchni ziemi. 

W bieżącym roku szkolnym zorganizowałam pogadanki w klasach IV-VI na temat ozonu, w klasie VI odbyło się również spotkanie z pracownikiem ODR w Myszkowie z uczniami na którym poruszono też sprawę ozonu w atmosferze przy powierzchni ziemi.

Przedstawiłam cele hodowli tytoniu, wzbudziłam zainteresowanie uczniów zagadnieniem. Po wyłonieniu grupy zainteresowanych uczniów i utworzeniu zespołu ustalono terminarz cotygodniowych spotkań w celu omawiania bieżących czynności związanych z hodowlą oraz poczynionych spostrzeżeń.

Zespół otrzymał tablice gęstości plam na liściach tytoniu i arkusze sprawozdawcze.

Bardzo ważną sprawą jest wyhodowanie siewek w ściśle określonych warunkach: odpowiednie podłoże, temperatura, oświetlenie i wilgotność.

Dnia 28 marca 2001r rozpoczęliśmy hodowlę tytoniu wysiewając nasiona do doniczek celem prowadzenia długoterminowej obserwacji liści tytoniu, a tym samym oznaczanie stopnia stężenia występowania ozonu w atmosferze.

 

 

Nasiona tytoniu pozyskaliśmy z ODR w Myszkowie. Współpracujemy również z Polskim Towarzystwem Geograficznym w Warszawie.

Po 22 dniach zapanowała ogromna radość, bo wykiełkowały nasiona tytoniu. Następnie będziemy "hartowali" te sadzonki na powietrzu, potem posadzimy je w gruncie.

Po wysadzeniu roślin do gruntu uczniowie co tydzień będą dokonywali obserwacji plam na liściach tytoniu. 


Dalsze obserwacje

W końcu nadszedł 9 tydzień życia rośliny. Posadziliśmy ich odpowiednią ilość w ogrodzie na grządce i zrobiliśmy pierwsze obserwacje. Tu i ówdzie na listkach zaczęły pojawiać się plamy powstałe na skutek uszkodzenia tkanek przez ozon. Tytoń nadal rośnie, a na jego liściach pojawiają się kolejne plamy.
 

Przyroda może ostrzegać przed wieloma zagrożeniami. Trzeba tylko umieć dostrzegać i interpretować pewne objawy.

Tytoń, jako wskaźnik zawartości ozonu w powietrzu, był wykorzystywany już w wielu państwach Europy, m.in. Danii, Niemczech, Holandii, Włoszech, Szwecji, Szwajcarii i Wielkiej Brytanii, w USA, Australii, Indiach, Izraelu, na Tajwanie. W Polsce jest związany z Kampanią Ozonową organizowaną od 1994 r.

Ozon działa szkodliwie na całe ekosystemy. Przyczynia się do obumierania lasów. Przypowierzchniowy może też wywoływać problemy zdrowotne u ludzi, tak samo jak jego brak w stratosferze.

Przy większych stężeniach następuje trwałe uszkodzenie organizmu u ludzi, zwłaszcza ograniczenie sprawności mięśni ocznych.
 

Do Góry


Poprzednia strona

Powrót na stronę główną

Następna strona