goraPoprzednia strona

Powrót na stronę główną

Następna strona


Unia Europejska a Ochrona Środowiska - szkolenie uczniów kl. VI przeprowadzone przez Ośrodek Doradztwa Rolniczego Częstochowa RZDR Myszków

 

W dniu 14 marca 2001r zaprosiłam panią mgr inż. Beatę Fąfera na zajęcia przyrodnicze z zakresu ochrony środowiska w klasie VI. Celem zajęć było zapoznanie uczniów z koniecznością ochrony środowiska we współczesnym świecie. Szkolenie przebiegało w zakresie następujących tematów: środowisko i żywność.

ŚRODOWISKO 

 • Przyczyny drastycznego ubożenia flory i fauny oraz krótka informacja dotycząca historii ochrony przyrody i środowiska.

 • Produkcja śmieci, segregowanie odpadów, recykling oraz procesy biodegradacji /przykłady długości procesów rozkładu/.

 • Skażenie gleb, metale ciężkie, środki ochrony roślin, substancje żrące.

 • Skażenie wód powierzchniowych i wgłębnych, deficyt wody, zużycie w różnych dziedzinach życia i działalności człowieka.

 • Smog, zły i dobry ozon, freony, efekt cieplarniany.

 • Metody rozpoznawania i oznaczania skażeń - np. test tytoniowy, porosty, rośliny wskaźnikowe.

 • Przyczyny skażeń oraz możliwości ochrony, zapobiegania i, przeciwdziałania.

ŻYWNOŚĆ 

 • Rolnictwo - możliwości zagrożeń / np. środki ochrony roślin , nawozy, BSE/.

 • Dodatki do żywności, przetwórstwo.

 • Przechowywanie.

Uczniowie po szkoleniu:

 • znają potrzebę segregowania śmieci.

 • potrafią racjonalnie wykorzystywać wodę.

 • wiedzą co to jest efekt cieplarniany.

 • wiedzą jak przechowywać żywność. 

Do Góry


Poprzednia strona

Powrót na stronę główną

Następna strona