goraPoprzednia strona

Powrót na stronę główną

Następna strona


Wyżyna Krakowsko - Częstochowska
w malarstwie i poezji pani Marii Wosik
- spotkanie uczniów klasy V a z artystką.
 

W dniu 16.03.2001r zaprosiłam na lekcję przyrody panią Marię Wosik - zacnego pedagoga i artystkę plastyka.

Celem zajęć było przedstawienie uczniom różnorakich krajobrazów Jury w malarstwie i poezji pani Marii Wosik popartych prezentacją obrazów.

Przedstawiono 26 prac plastycznych oraz skamieliny, muszle, fotografie wyżyny. Zajęcia przebiegały w bardzo miłej atmosferze, dzieci z dużym zainteresowaniem słuchały wypowiedzi artystki.

Na początku uczniowie określili położenie Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej na mapie, poznali historię powstania tego regionu Polski. Zaprezentowane amonity, skamieliny oraz muszle z różnych mórz były wielką atrakcją zajęć.

Następnie artystka zaprezentowała uczniom plakat przedstawiający amonit - symbol Jury, oraz inne plakaty. 

Ważną miejscowością na Jurze jest Złoty Potok, miejscowość związana z rodem Krasickich. To tutaj znajduje się dworek w którym mieszkał i tworzył Zygmunt Krasicki. Tutaj znajduje się również staw o nazwie Irydion o którym poeta pisze w swoim utworze pt. „Irydion”. Pani Maria Wosik nie tylko maluje ale również pisze poezje. Zaprezentowała uczniom swój wiersz pt. „Jesienią, na Jurze”, który to powstał pod wpływem uroku krajobrazu jesiennego i stawu Irydion. 

Oto wiersz:  

„Jesienią, na Jurze” 

Złoty Potok, październik 1996, staw Irydion. 

Jesienią na Jurze
wybucha płomieniem
żółto-ruda tęcza
obfitości barw. 

Buki srebrnopienne
płatki liści suchych
strącają na dywan
rudo-szarych traw,

a śnieżne łabędzie
swoje szare dzieci
prowadzą na własny
czarny, lśniący staw. 

Maria Wosik
Myszków 

Każdy prezentowany obraz był poparty komentarzem artystki.

 

Osobliwością krajobrazów jurajskich są Orle Gniazda. To dawne zamki obronne budowane na skałach, które również zostały namalowane przez artystkę i zaprezentowane uczniom, między innymi ruiny zamków w Mirowie i Bobolicach.

 

Pani Maria Wosik przekazała uczniom wiele cennych informacji na temat roślinności występującej na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej oraz zwróciła uwagę na rośliny chronione.

W zaprezentowanych pracach plastycznych widniały lasy bukowe, sosny, jałowce.

 

Wiele cennych informacji uzyskali uczniowie na temat jaskiń, wszechstronnego wykorzystania Jury, na przykład w celach turystycznych, naukowych, badawczych. Dzieci pozyskały także wiedzę z dziedziny sztuki - poznały różne techniki malarskie jak np. obrazy akwarelowe, olejne, sangwinę, rysunek malowany kredą, czarną farbą i inne.

Wiele prac pani Marii Wosik znajduje się na różnych wystawach w kraju i za granicą. Obecnie w Oleśnie na wystawie znajduje się 65 obrazów artystki.

Uczniowie po zajęciach:

  • określają położenie Wyżyny Krakowsko - Częstochowskiej na mapie.

  • znają budowę i historię powstania wyżyny „białych skał” oraz znają osobliwości przyrodnicze i kulturowe tej wyżyny.

  • rozróżniają różne formy wyżyny wapiennej jak np.: ostańce, jaskinie, Orle Gniazda itp.

  • rozróżniają i nazywają poznane techniki malarskie.

  • posiedli umiejętność prowadzenia obserwacji i interpretacji dzieł malarskich.

Do Góry


Poprzednia strona

Powrót na stronę główną

Następna strona