goraPoprzednia strona

Powrót na stronę główną

Następna strona


Żyj z przyrodą w zgodzie
- zajęcia warsztatowe uczniów klas IV z udziałem leśniczych.
(czas trwania 2 godziny)
.
 

W przeddzień Dni Lasu i Zadrzewień (10.04) zaprosiłam na zajęcia przyrodniczo-ekologiczne leśniczych z Nadleśnictwa Siewierz.

Celem zajęć było przekazanie uczniom wiedzy na tematy:

 • poznanie różnorakich funkcji lasu.

 • jak przebiega praca leśniczego,

 • problem kłusownictwa,

 • zwierzęta łowne w lesie,

 • owady pożyteczne i szkodniki lasów,

 • przyczyny powstawania pożarów w lasach oraz jak zapobiegać pożarom lasów,

 • śmieci w lesie,

 • zwierzęta chronione i wściekłe w lesie.

Przebieg zajęć:

Uczniowie z dużą uwagą słuchali wypowiedzi leśniczych na powyższe tematy, zadawali wiele pytań, brali aktywny udział w praktycznych zajęciach z wykorzystaniem różnych przyrządów, tabel, książek i czasopism. Trafne odpowiedzi uczniów nagradzano atrakcyjnymi nagrodami jak: plany lekcji, broszury, foldery, książki o tematyce przyrodniczej.

Uczniowie poznali również funkcje lasów na przykład: produkcja drewna, ochrona gleby i zboczy górskich, produkcja tlenu, miejsce życia zwierząt i wypoczynku człowieka. Pan leśniczy zademonstrował uczniom różne przyrządy pracy leśniczego jak np. numerator oraz przyrząd do mierzenia długości i średnicy drzewa.

Ze szczególną uwagą poruszano problem kłusownictwa, łowiectwa oraz dokarmianie zwierząt. Las jest domem zwierząt. Dzieci zapoznano z różnorodnymi mieszkańcami lasu, jak: zwierzyna, ptaki, owady, szkodniki. Na zakończenie bardzo szczegółowo omówiono problem śmieci w lesie i pożarów. 

Uczniowie wypisali hasła prawidłowego zachowania się w lesie:

 • Nie śmiecić!

 • Nie hałasować!

 • Nie palić ognisk!

 • Nie wjeżdżać do lasu samochodami!

 • Nie niszczyć runa leśnego! 

Podsumowaniem zajęć był krótki konkurs z wiedzy o lesie. W niedługim czasie (28.04.2001 r. - sobota) z Panami Leśniczymi udamy się do pobliskich lasów celem ich sprzątania. Będzie to ogólnoszkolna akcja sprzątania lasu połączona z relaksem - pieczenie kiełbasek w wyznaczonych miejscach przez leśniczych.

Uczeń po zajęciach:

 • zna funkcję lasu,

 • potrafi zapobiegać pożarom w lesie,

 • umie właściwie zachować się w lesie.

Do Góry


Poprzednia strona

Powrót na stronę główną

Następna strona