goraPoprzednia strona

Powrót na stronę główną

Następna strona


Hodowle w pracowni przyrodniczej

Cele prowadzenia hodowli

Wiadomości:

 • zdobywanie informacji o warunkach i wymaganiach życiowych hodowanych organizmów

 • poznanie budowy, przystosowań, różnych zachowań, sposobów odżywiania, sposobów pielęgnacji, opieki nad potomstwem.

Umiejętności:

kształcenie umiejętności obserwacji oraz interpretacji uzyskanych wyników

 • posługiwanie się metodami i technikami uczenia się przyrody

 • samodzielne zdobywanie wiedzy z różnych źródeł informacji

 • dostrzeganie zależności między budową organizmów a warunkami ich życia.

Postawy

 • rozwój zainteresowań przyrodniczych

 • etyczna postawa względem żywych organizmów

 • wdrażanie do systematycznej i dokładnej pracy.

Organizacja hodowli szkolnych

Pomieszczenie do hodowli, sposoby jej oświetlenia i ogrzewania powinny być wykonane profesjonalnie (akwaria, komplet instalacji oświetlających i przewietrzających).

Opiekę sprawują uczniowie uczęszczający na zajęcia koła przyrodniczego. Do obowiązków uczniów należy: żywienie zwierząt, przygotowanie materiału na ściółkę, czyszczenie pomieszczeń.

Uczniowie uczą się sposobów obchodzenia się ze zwierzętami (chwytania, oswajania), opisują spostrzeżenia z hodowli, wnioski dotyczące optymalnego rozwoju wybranego gatunku rośliny lub zwierzęcia.

Wykorzystanie hodowli na lekcjach

Hodowle ssaków - chomiki syryjskie, chomiki dżungarskie, myszoskoczki, myszy, darniówki, nornice rude. 

Obserwacje:

 • budowy morfologicznej ssaków (części ciała, pokrycie ciała),

 • reakcji na bodźce,

 • cech charakterystycznych rzędu gryzoni,

 • sposobów poruszania się (skoki, wspinanie się, siadanie),

 • toalety ssaków,

 • zjawiska żyworodności, opieki nad potomstwem,

 • budowania gniazd, kopania nor,

 • rozpoznawanie gryzoni, określanie ich cech charakterystycznych.

    

 

 

 

Do Góry


Poprzednia strona

Powrót na stronę główną

Następna strona