goraPoprzednia strona

Powrót na stronę główną

Następna strona


„Zwierze nie jest rzeczą”
warsztaty edukacji ekologicznej
dotyczące ochrony przyrody i zwierząt,
spotkanie z przedstawicielami „Klubu Gaja”

  

 

„Klub Gaja” został założony przez Jacka Bożka jako grupa nieformalna w 1988 roku. Elementem jednoczącym „Klub Gaja” jako grupę ludzi wspólnie żyjących i pracujących dla Ziemi były zawsze warsztaty „Zgromadzenie Wszystkich Istot”, a następnie „Droga Wojownika Gai”. Także dzisiaj ich siłą jest możliwość wspólnego przeżywania świętości Życia oraz głębokiego kontaktu z sobą i światem.

W 1992 roku zarejestrowano stowarzyszenie pod nazwą: Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne „Klub Gaja”. Działalność stowarzyszenia ujęta jest w następujące programy:

  • Ogólnopolska Kampania „Teraz Wisła”

  • Ogólnopolska Kampania „Zwierzę nie jest rzeczą”

  • Program działań lokalnych „Lokalna Ziemia”

  • Ośrodek edukacyjno-ekologiczny „Bajka Klubu Gaja”

  • Program współpracy międzynarodowej „Our Belief”

  • Program „Sztuka dla Ziemi”.

Dnia 25 października 2001 r. - w miesiącu dobroci dla zwierząt gościliśmy w naszej szkole przedstawicieli klubu „Gaja” - Panią Karinę Bielawską i Pana Dariusza Paczkowskiego.

W klasie V a i VI a zostały przeprowadzone przez Pana Dariusza Paczkowskiego warsztaty edukacji ekologicznej dotyczące ochrony przyrody i zwierząt.

My ludzie mamy obowiązek opiekować się „braćmi mniejszymi” - zwierzętami. 

 

Uczniowie naszej szkoły w maju br. włączyli się do kampanii „Zwierzę nie jest rzeczą” dotyczącej zakazu wywozu koni z Polski na rzeź do krajów Europy zachodniej. Stali się wolontariuszami „Klubu Gaja” zbierając 165 podpisów - protestów przeciwko wywozowi koni z Polski. W transporcie zwierzęta bardzo cierpią, szczególnie konie. Uczniowi wsparli symboliczną kwotą (40 zł) Stowarzyszenie Kulturalno - Ekologiczne „Klub Gaja”.

Koło Młodych Miłośników Przyrody oraz LOP zaprezentowało w szkole gazetkę pt. „Zwierzę nie jest rzeczą”.

Uczniowie naszej szkoły, gimnazjum i przedszkolaki z dużym zaciekawieniem i przejęciem obejrzeli wystawę „Zwierzę nie jest rzeczą” zaprezentowaną przez „Klub Gaja” w naszej szkole.

Zajęcia warsztatowe z edukacji ekologicznej oraz wystawa uwrażliwiły dzieci na potrzebę ochrony zwierząt, na konieczność działań dotyczących ochrony przyrody. Nasi uczniowie nadal będą wolontariuszami w kampanii „Zwierzę nie jest rzeczą” oraz włączymy się w II Ogólnopolską Kampanię „Wisła” gdyż rozumiemy konieczność i potrzebę ochrony polskich rzek.

Podziękowanie

Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 8 w Myszkowie, uczniowie oraz nauczyciel przyrody - Natalia Firkowska składają serdeczne podziękowania „Klubowi Gaja” za przygotowanie i zaprezentowanie w naszej szkole wystawy „Zwierzę nie jest rzeczą” oraz przeprowadzenie przez Pana Dariusza Paczkkiego i Panią Karinę Bielawską zajęć z edukacji ekologicznej dotyczącej ochrony przyrody oraz zwierząt. 

Dziękujemy również za materiały edukacyjne : biuletyny, książki które wykorzystamy w naszych zajęciach przyrodniczo – ekologicznych.
 

Do Góry


Poprzednia strona

Powrót na stronę główną

Następna strona