goraPoprzednia strona

Powrót na stronę główną

Następna strona


Współpraca z Polskim Towarzystwem Przyjaciół Przyrody
pro Natura we Wrocławiu.
Udział nauczyciela przyrody i uczniów
w programie edukacyjnym BOCIAN

Polskie Towarzystwo Przyrody pro Natura dzięki wsparciu Fundacji Eko-Fundusz od 1994 r. realizuje Program Ochrony Bociana Białego i Terenów Podmokłych. Obok ochrony gniazd i terenów żerowania tego gatunku trwa rozbudowa sieci osób, grup i instytucji działających na rzecz ratowania bocianów i ich siedlisk. Od 1997r. program został włączony do międzynarodowych działań na rzecz ratowania bociana białego w Europie i Afryce.

Szkoły Podstawowe od początku realizują program. Nasza szkoła również przystąpiła do realizacji tego programu w ramach działań koła przyrodniczego oraz na lekcjach przyrody. Z bocianem białym jesteśmy ściśle związani, gdyż żyjemy w dobrej komitywie z nimi. Wielu gospodarzy buduje im gniazda, szczególnie na ściętych topolach, czy wierzbach.

Środowisko naturalne dla życia bocianów w naszej okolicy jest bardzo dobre, teren ich zamieszkania jest podmokły i leży w dolinie rzeki Warty. Życiem bocianów w naszej okolicy interesowaliśmy się od dawna, odwiedzaliśmy gospodarzy u których znajdowały się gniazda bocianów, uczniowie przeprowadzali z nimi interesujące wywiady, obserwowaliśmy młode ptaki słuchaliśmy klekotu oraz obserwowaliśmy bociany podczas żerowania.

Uczniowie zostali podzieleni na grupy obserwacyjne np. obserwowanie przylotów i odlotów bocianów (terminy), obserwowanie młodych, obserwowanie bociana na żerowisku, oczyszczanie żerowiska ze sznurków. Dzieci bardzo chętnie pracowały w swoich zespołach obserwacyjnych, dzieliły się zdobytymi obserwacjami o bocianach, fotografowały je oraz ich gniazda.

Wykonano interesujące plakaty o ochronie bociana białego, opracowano gazetki o migracjach tych ptaków. Z prowadzonych wcześniej i obecnie obserwacji sporządzono Raport nr 1, opisano żerowisko bociana białego, przeprowadzono inwentaryzację gniazd, wypełniono karty informacyjne i wyniki obserwacji bociana białego, które to przesłano do PTPP pro natura we Wrocławiu w październiku 2000r.

Nadal będziemy współpracować z PTPP. Będziemy realizować program edukacyjny BOCIAN prowadząc dalsze obserwacje.


Do Góry


Poprzednia strona

Powrót na stronę główną

Następna strona